Logga in
Hem

Internationellt samarbete


FEU  

Federation of EUropean fire Officers, är vår samarbetspartner på europanivå.

I FEU ingår brandbefälsföreningar från Europas länder. Räddningstjänsten ser olika ut i Europas länder och därför är också brandbefälsföreningarna olika organiserade.


FEU: s främsta mål är att förbättra brandsäkerheten och tillhandahålla expertis till europeiska organ i frågor som rör utveckling av brandkår och brandsäkerhet i Europa. Sådan utveckling gäller främst organisation och ledning, struktur, tekniska färdigheter, utbildning och brandteknik för att mest effektivt och ekonomiskt minska förluster och skador på liv och egendom till följd av brand och andra nödsituationer. 


SBB deltar årligen i FEU:s arbete för att dela kunskap och erfarenheter mellan Europas länder. Två möten sker per år, där någon av de europeiska föreningarnas medlemsstater organiserar mötet.

Läs mer om FEU och deras arbete här:

Federation of EUropean fire officers


Nordisk brandbefälssamverkan 

Tillsammans med våra nordiska grannländer har SBB årligen ett utbyte. Representanter från Danmark, Norge, Finland och Sverige träffas dels för erfarenhetsutbyte, utveckling av egna och europeiska samarbetet, och för att stärka banden mellan våra föreningar. 


SBB träffar representanter från de andra föreningarnas styrelse i så kallat Nordiskt möte. SBB: ger även medlemmar möjlighet att delta i den årligt återkommande nordiska studieveckan, där värdskapet roterar mellan länderna.


Läs mer om våra nordiska samarbetsparter på länkarna nedan.

Danske Beredskaber