Logga in
Hem

Historia


Det som idag är Föreningen Sveriges Brandbefäl såg sitt ljus den 1 januari 1958. Det var nämligen då Svenska Brandbefälsföreningen och Brandbefälets riksförbund gick samman.


Svenska Brandbefälsförbundet bildades 1940 men man kan spåra dess rötter så långt bak som till 9 juni 1875, då första mötet för brandchefer från yrkesbrandkårer hölls i Jönköping. På initiativ från dåvarande brandchefen i Kalmar, Rudolf Stenbech, bildades sedan 1909 en förening som kom att få stor betydelse för idag; Svenska Brandschefsföreningen. 1918 bytte den namn till Svenska Brandskyddsföreningen, för att på så sätt även kunna få in kompetens från försäkringsbolagens brandinspektörer. Men 1940, efter andra världskrigets utbrott, enades ett antal brandchefer att städernas brandbefäl borde ha en egen förening, fristående från Svenska Brandskyddsföreningen. Denna förening kom att kallas Svenska Brandbefälsföreningen och var öppen för brandbefäl vid landets heltidsbrandkårer.


Brandbefälets Riksförbund, tidigare Landsbygdens Brandbefälsförbund, var en större organisation än Svenska Brandbefälsförbundet, och hade dessutom en större geografisk förankring och starkare administration.


Första gemensamma årsmötet för den nya föreningen Svenska Brandbefälets riksförbund hölls den 6-7 maj 1958 i Uppsala. Frågor som var viktiga för den nya föreningen var bland annat nödvändigheten att vidareutbilda brandbefälet, medverkan i kommittén om brandmännens larmkläder, olämpligheten att uniformerad personal medverkar vid försäljning samt ansökan om utgivningsbevis för en medlemstidning. 1960 hade 25 länsföreningarna bildats, och 1961 var antalet medlemmar 1725.


Under åren finns en rad milstolpar. Bland annat första Brandkonferensen 1992, som tillkom av dåvarande sekreterare Göran Schnell efter inspiration från England. Syftet var att sammanföra alla aktörer inom räddningstjänstområdet till en årlig konferens. SBR var också drivande i arbetet med att få till stånd ett organisera samarbete med sina europeiska motsvarigheter, vilket resulterade i att organisationen FEU bildades 1995. Sist men inte minst är beslutet 1984 att låta dåvarande brandingenjören i Södertälje, Lars Hedström, att omvandla dåtidens medlemsblad till en medlemstidning , en tidning som idag fortfarande lever kvar.


2011 beslutade föreningen att byta namn och logotype, bland annat för att stödja den förändring i föreningens arbetssätt som hade pågått men även för att minska risken att förväxla föreningen med de fackliga organisationerna i branschen.