FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
VISIONER OCH MÅL
Av Arto Koivumaa  
30.12.2008
 
VU har nu bearbetat de förslag till mål och vision m m som arbetades fram gemensamt på förbundsstyrelsemötet i Uppsala den 20-21 november. Ta nu möjligheten som medlem och fundera och reflektera över förslaget. Lämna dina synpunkter till ordförande i din länsförening. Vid förbundsstyrelsemötet i samband med BRAND 2009 skall det fastställas. VU måste få tid på sig att sammanställa era synpunkter och reflektioner. Därför vill vi att ni senast 2009-04-10 har lämnar era synpunkter.
-