FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
ROADSHOW!!
Av Arto Koivumaa  
30.12.2008
 
Här kommer en inbjudan till sex olika workshops som SBR genomför under februari-mars. Temat är att ge deltagarna grundläggande kunskap om vad Samhällsskydd och Beredskap är och vad den nya myndigheten MSB innebär. Nu är även klart att MSB kommer delta i alla sex workshops med någon av sina chefer.
-

Läs: Inbjudan