FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
YTTRANDE
Av Ulf Lago  
16.10.2008
 
SBR:s yttrande angående de föreslagna ändringarna i konkurrenslagstiftningen.
-
Läs: Yttrande