FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
BRANDBEFÄLSMÖTET I HELSINGBORG 15-16 OKTOBER
Av Arto Koivumaa  
23.09.2008
 
Välkommen till Helsingborg och Brandbefälsmötet 15-16 oktober, en konferens om utveckling med sikte på framtiden. Vänder sig till alla chefer och befäl inom räddningstjänsten i Sverige.
-
Inbjudan och program: Brandbefälsmötet