FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SKÅNSK BRANDSKYDDSDAG 2008-09-11, RÄDDNINGSSKOLAN I REVINGE
Av Anders Liljeberg  
22.08.2008
 
Skånsk Brandskyddsdag 2008-09-11, Räddningsskolan i Revinge, sista anmälningsdag den 28 augusti 2008.
-

 

Inbjudan till

 

SKÅNSK

BRANDSKYDDSDAG

 

Räddningsskolan i Revinge

 

11 september 2008

 

Intressanta föredrag

Stor utställning

Arrangemanget är gratis

 

 

 

 

 

OBS! För vår planering, mat m m, krävs att Ni anmäler Er i god tid

 

PROGRAM

Skånsk Brandskyddsdag på Räddningsverket i Revinge

Torsdagen den 11 september 2008

Lokal: Motions-/fordonshall

 

Tema: Skydd mot olyckor

Moderator: Karsten Erichs

 

08.30                          Skåne-Blekinge Brandbefälsförening sammanträder (Lokal L16). ”SBR 50 år”

 

09.30             Välkomstanförande – Invigning                   VD Göran Schnell

                                                                                        Brandskyddsföreningen Sverige

                      Brandskyddsföreningen Skåne 100 år        Ordf. Klas von Celsing

 

Tf skolchef Håkan Björklund hälsar välkommen till Räddningsverket i Revinge

 

Lagstiftningen om skydd mot olyckor – hur blev det? Framtiden?

 

09.50             Lagen ur ett kommunalt perspektiv             Räddningschef Anders Engblom

                                                                                       Räddningstjänsten Östra Blekinge

10.20             PAUS

 

10.45                          Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap - en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället                                                                      Brandingenjör Thord Eriksson

Huvudsekr. i Riksorg. kommittén

Skydd mot olyckor – goda exempel

 

11.15             Merseyside Fire Brigade                            Marcus Johansson, Patrik Andersson

                      (Liverpool)                                                 Räddningstjänsten Syd

 

12.15             LUNCH, uppdelad i två omgångar

Utställning, demonstrationer

 

13.30             Staffanstorps kommun                                Bitr. räddningschef Michael Marklund

 

14.15             PAUS

 

14.45             Landskrona kommun                                 Räddningschef Eva Löwbom

                                                                                       Brandingenjör Anna Elofsson

15.15             Dagens överraskning!

 

16.00             Avslutning, dragning på tävling

 

Kaffe serveras från kl 08.00 i anslutning till motions-/fordonshall

 

Upplysningar kring utställning kan lämnas av Stefan Svensson, tel 046-233576

Övriga frågor kan lämnas av huvudkonsulenterna Lars Berg, tfn 0734-473838 eller

Bengt-Arne Nebrelius, tfn 0768-318683

 

Årets Brandskyddsdag är kostnadsfri för deltagarna.

För att beräkna mat måste ni ändå anmäla er till dagen.

Sista anmälningsdag 28 augusti.

 

 

 

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN SKÅNE

 

 

 

ANMÄLAN TILL SKÅNSK BRANDSKYDDSDAG

 

 

Jag/Vi anmäler mig/oss till Skånsk Brandskyddsdag den 11 september 2008

 

Företag, räddningskår, myndighet: ……………………………………………………

 

Namn: ………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………….

 

 

Sista anmälningsdag 28 augusti 2008

 

Brandskyddsföreningen Skåne, Ringvägen 20, 291 54  KRISTIANSTAD

Tel: 044-101574

Fax: 044-101571

Mail: rosie.nilsson@kristianstad.se