FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SENASTE VU SAMMANTRÄDE
Av Arto Koivumaa  
15.04.2008
 
Nu finns protokoll med bilagor på hemsidan från senaste VU sammanträde 2008-04-08.
-

Gå in på "Prorokoll styrelse/VU för att läsa.