FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
NORRBOTTENS LÄNS BRANDBEFÄLSFÖRENING
Av Krister Östrén  
14.04.2008
 
Årsmöte den 7/5 kl 18.00
-
Föreningens årsmöte kommer att hållas på Luleå Tekniska Universitet (LTU) onsdagen den 7/5 kl. 18.00
Välkommen!!
 
Läs: Inbjudan
       Dagordning