FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
VÅRMÖTE SKÅNE-BLEKINGE BRANDBEFÄLSFÖRENING
Av Anders Liljeberg  
11.04.2008
 
Vårmöte Skåne-Blekinge Brandbefälsförening 2008-05-08
-


 

 

 


Datum: 8 maj 2008.

 

Plats: Färjan, Trelleborg – Muchran.

 

Samling senast kl. 07.30 i terminalen Ångkvarnen, Hamngatan 9.

Avresa från Trelleborg kl. 08.15, hemkomst kl. 16.45.

OBS! PASS måste medtagas på resan!

 

PROGRAM

 

Thord Eriksson, Försvarsdepartementet.

Marcus Cato, Sveriges Kommuner och Landsting.

Jan Wisén, Svenska Brandbefälets Riksförbund.

Information från Räddningstjänsterna i vårt område.

 

Kulturvandring i Muchran.

 

VÄLKOMNA

SBBF

 

ANMÄLNINGSAVGIFT är 790 kronor (färjebiljett, frukost och 2 rättersmeny), pensionärer halva priset. Inbetalas till Skåne-Blekinge Brandbefälsförening på

PlusGiro 29 58 37 – 9.

 

Anmälan med personnummer på deltagare senast den 2 maj 2008 till:

E-post: sbbf@rsyd.se , fax 040-97 78 50 eller 070-541 08 71.