FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SVENSKT BRANDBEFÄLS MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA TILLDELNINGEN AV FORSKNINSANSLAG.
Av Anders Bergqvist  
17.10.2007
 
Svenska Brandbefälets Riksförbund har fått i uppdrag att representera de kommuner som är andelstecknare i styrelsen för Brandforsk. Detta innebär att vi nu har möjlighet att kunna påverka den tilldelning av forskningsmedel som sker vi Brandforsk, vilket i sin tur kan leda till att mer forskning genomförs inom områden som är viktiga för svenskt brandbefäl.
-

Brandforsk är statens, kommunens, försäkringsbranschens och industrins gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av brandforskning. Huvudman för Brandforsk är Svenska Brandskyddsföreningen och verksamheten leds av en programstyrelse och bedrivs i form av projekt vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och företag.

Resultatet av forskningens som finansieras presenteras i rapportform på Brandforsks hemsida, www.brandforsk.nu, och så presenteras resultaten på seminariedagar som varje år genomförs i på olika platser i landet. Besök gärna hemsidan och ta del av den omfattande kunskap som tagits fram med finansiering av Brandforsk. På hemsidan kan du anmäla dig för att prenumerera på Brandforsk:s nyhetsbrev. Detta innebär att du enkelt kan hålla dig uppdaterad över den senaste forskningen inom branschen.

 

Då SBR nu representerar Sveriges kommuner så uppmanas ni nu som medlemmar att aktivt försöka påverka tilldelningen av forskningsmedel genom att kontakta Anders Bergqvist, Stockholms brandförsvar, som är utsedd av SBR att representera i styrelsen. Detta gör ni enklast genom att kontakta Anders på anders.bergqvist@brand.stockholm.se.

 

En sammanfattning av ansökningar till nästa period finns att läsa i bifogat dokument.