FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
VI SÖKER NYA MEDLEMMAR I REDAKTIONSRÅDET
Av Ulf Lago  
15.10.2018
 
En bra tidning kräver ett bra redaktionsråd. Nuvarande råd behöver breddas för att tidningen ska fortsätta leverera!
-
Därför söker vi nu nya medlemmar i redaktionsrådet. Läs mer här