FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP SÖKER NY MEDARBETARE
Av Arto Koivumaa  
25.09.2018
 
MSB söker handläggare inom olycksutredning. Tjänsten är placerad vid enheten för kunskapsutveckling som ingår i avdelningen för utveckling av samhällsskydd.
-
Läs mer om tjänsten och ansökan i länken nedan