FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
HÖSTENS FÖRBUNDSSTYRELSE
Av Jan Wisen  
29.06.2007
 
Två dagar fastställda för höstens styrelsmöte.
-
Tyvärr går inte mötet att kombineras i anslutning till Stockholm/Gotlandsföreningens resa den
15-16/11, pga att varken ordförande eller 1:a vice ordförande kan deltaga. Förbundsstyrelse kommer därför att hållas i stället någonstans i Stockholmsregionen den 30/11-1/12.