FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
LARMET HAR GÅTT - DAGS ATT RYCKA UT!
Av Ulf Lago  
18.12.2017
 
Nu går vi från ord till handling för att få bort sexism och sexuella trakasserier från räddningstjänsten. Vi bjuder därför in till en seminariedag för att förmedla viktig kunskap och viktiga verktyg som behövs för att förebygga och hantera sexism och sexuella trakasserier
-
Du som brandbefäl har en nyckelroll i att städa upp sexism och sexuella trakasserier från räddningstjänsten.
 
Läs mer här