FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
VAD TYCKER DU OM SKADEPLATS?
Av Ulf Lago  
05.11.2017
 
Inom kort går vi in i det intensiva arbetet med att planera 2018 års upplaga av Skadeplatskonferensen. Konferensen kommer äga rum i Helsingborg den 25-27 september och fokusera på erfarenhetsåterföring. Vi vill veta nu ta reda på dina tankar om Skadeplats 2018.
-
Därför ber vi om dina synpunkter via enkäten här