FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND SÖKER SÄKERHETSSAMORDNARE
Av Ulf Lago  
27.08.2017
 
Räddningstjänsten Östra Götaland söker säkerhetssamordnare. Som säkerhetssamordnare kommer du att arbeta med att analysera, föreslå, stödja genomförandet samt att följa upp åtgärder inom områdena krisberedskap, civilt försvar, internt skydd och säkerhetsskydd.
-
 I arbetet ingår även att stödja förbundets medlemskommuner i detta arbete. 
 
Läs mer om tjänsten här