FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
VI SKREV TILL REGERINGEN OM UTBILDNINGSSYSTEMET
Av Ulf Lago  
30.05.2017
 
Med anledning av att MSB inte har tillskjutits medel för att utbilda räddningspersonal mot det behov som finns, har vi i styrelsen sänt ett brev till regeringen
-
Läs brevet här