FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
EXPERTUTBYTE OM TERRORHOT
Av Ulf Lago  
28.03.2017
 
Är du intresserad av eller arbetar med att förbereda din räddningstjänst för terrorhot? Nu finns chans att delta i ett europeiskt expertutbyte.
-
Det är räddningstjänsten i Antwerpen och holländska myndigheter som tagit initiativet.
 
Är du intresserad, så kontakta ulf.lago@brandbefal.se
 
Alla kostnader i samband med expertutbytet bekostas av EU.