FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SÖK MEDEL UR KAARE BRANDSJÖS STIPENDIEFOND
Av Ulf Lago  
17.03.2017
 
Nu kan du söka medel för din egen och räddningstjänstens utveckling. Senast 28 april behöver vi din ansökan och beslutet meddelas vid Brand2017.
-

Skicka ansökan till anna.carlin@rsyd.se senast 28 april.

Fondens syfte är att främja intresset för personliga initiativ och insatser i fråga om räddningstjänst. Det kan handla om att utveckla din egen kompetens inom området räddningstjänst, eller för att utveckla och stärka säkerheten generellt inom räddningstjänsten i landet.

 Av ansökan ska framgå:

1. Ditt namn, personnummer och adress.

2. Sysselsättning och eventuell arbetsgivare vid ansökningstillfället.

3. De avsedda aktiviteterna (omfattning, institution med mera) och deras ändamål.

4. Meriter som åberopas.

5. Beräknad kostnad.

6. Eventuellt erhållet stöd eller annat sökt stipendium eller studiehjälp för samma ändamål.

7. Referenser och eventuell tillstyrkan från länsföreningen.

 

Du behöver också arbetsgivares godkännande!