FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
BRANDBEFÄLSMÖTET HELSINGBORG 15-16 FEBRUARI 2017
Av Arto Koivumaa  
13.01.2017
 
Årets teman på konferensen är inträffade händelser, säkerheten för personal på skadeplats, taktik och samverkan samt framtiden inom räddningstjänsten.
-
Läs mer om program och anmälan här