FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE
Av Ulf Lago  
06.10.2016
 
Medlemmar i föreningen Sveriges Brandbefäl kallas till extra årsmöte den 17 november. Ärendet: Ändring i föreskrifter i Kaare Brandsjös stipendiefond
-
Läs mer här