FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
ÅRSMÖTE, SKÅNE-BLEKINGE BRANDBEFÄLSFÖRENING
Av Anders Liljeberg  
20.02.2007
 
Tisdagen den 13 mars 2007, Räddningsskolan i Revinge.
-

Kallelse till årsmöte.

 

Medlemmar i Skåne-Blekinge Brandbefälsförening kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:                Tisdagen den 13 mars 2007, klockan 13.30.

Plats:              Räddningsskolan i Revinge, Aulan.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars 2007.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 7 mars 2007.

 

 

Program:        Årsmötesförhandlingar

                      Klimatförändringar ? SMHI, Erling Brännström

                      Fika

                      Räddningsverket, skolutredningen, Håkan Björklund

 

Anmälan om deltagande senast den 5 mars till:

Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70, fax 040-97 78 50 eller e-mail sbbf@rsyd.se

 

Medlemsavgift för 2007.

Är 200 kronor och skall erläggas senast den 28 februari 2007, Plusgiro 29 58 37-9.

Glöm ej att skriva ditt namn, adress och e-mail adress för dem som har.

 

Programförslag 2007.

 

Årsmöte den 13 mars, Räddningsskolan i Revinge.

Vårmöte den 10 maj, Trelleborg / Muchran.

Skånsk Brandskyddsdag den 2 oktober, Räddningsskolan i Revinge.

Höstmöte 30 november, samarrangemang med Brandförsvarsföreningen Skåne.

 

 

Malmö 2007-02-12

 

Styrelsen för

Skåne-Blekinge Brandbefälsförening