FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
HEARING OM FRAMTIDENS RÄDDNINGSTJÄNSTORGANISATION
Av Ulf Lago  
30.09.2016
 
Den 20 september samlades ett 50-tal chefer från räddningstjänsten för att diskutera framtidens räddningstjänstorganisation
-
Till mötet  var Jakob Vedsted, direktør for Hovedstadens Beredskab  och Nils-Erik Haagenrud, brandchef i Midt-Hedmark Brann- och redningsvesen inbjudna.
 
Du kan läsa ett referat från mötet här.
 
Du kan läsa den norska presentaitonen här
 
Du kan läsa den danska presentationen här