FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
BLI EN BÄTTRE OLYCKSUTREDARE!
Av Ulf Lago  
26.04.2016
 
Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp har genomförts fjortonde år i rad, med över 300 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.
-
Kursens mål är att ge en bred och djup insikt i olika olycksutredningsmetoder samt erfarenheter av dessa och en teoretisk bakgrund.
 
Kursen belyser olycksutredningars roll i säkerhetsarbetet inom olika sektorer på såväl verksamhets- som samhällsnivå. Ett viktigt inslag är också det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte som uppstår mellan kursdeltagarna som arbetar med utredningar inom olika samhällssektorer.
 
Läs mer här