FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
VEM VILL ARRANGERA SKADEPLATS?
Av Ulf Lago  
14.01.2016
 
Vill din organisation visa intresse för att vara värd i framtiden? Passa på, för nu inventerar vi vilka orter i landet som är tänkbara, dvs de som både har vilja att genomföra och kapacitet på övningsfält, konferensanläggning samt hotell.
-
Läs mer här