FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
PROTOKOLL
Av Cecilia Uneram  
11.12.2006
 
Nya protokoll från styrelsemötet och VU finns nu att läsa!
-
Efter lite strul med att lägga ut protokollen har nu Arto, vår datahacker, bistått sekreterarfunktionen och lagt ut de senaste protokollen. Jag påminner här också enligt uppdrag från styrelsen om att ni alla går in och registrerar er och ser till att ni abonnerar på nyheter (gäller särskilt alla ordföringar).
God Jul önskar Cecilia