FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
FÖRSLAG TILL NYA ALLMÄNNA RÅD OM BRANDVARNARE
Av Jan Wisén  
20.11.2006
 
Bifogat finns förslag till nya allmänna råd om brandvarnare i bostäder. SBR har givits tillfälle att till Räddningsverket yttra sig över dessa senast den 14 december. Synpunkter på förslaget lämnas till jan.wisen@srb.brand.se senast den 11 december.
-
Läs bilaga: Remiss