FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
NÄSTA NUMMER AV RÄDDNINGSLEDAREN PÅ TRYCKNING!
Av Ulf Lago  
19.09.2014
 
Nu pågår tryckningen av kommande nummer av Räddningsledaren! I detta nummer sätter vi Bilbränder i fokus. Du kan läsa bland annat om ....
-
- ...senaste forskningen kring släckning av el-bilar
- ...hur man ska brandutreda bilbränder
- ...en intervju med Volvo om säkerheten i framtidens Volvo
 
Dessutom intressant reflektion från RVR-ledaren vid skogsbranden i Västmanland, om vem som blir ny projektsamordnare för Skadeplats och en intressant artikel från Ola Mårtensson om Jargong-gungbrädan.

Numret hamnar direkt i medlemmars brevlåda 1 oktober!