FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
9-11SEPTEMBER INTENSIVA DAGAR
Av Ulf Lago  
08.09.2014
 
Denna vecka deltar vi i flera spännande sammanhang. Den 9-10 september deltar Ulf Lago i ett MSB-seminarium om att lära från räddningsinsatser.
-
Den 10/9 deltar Anders Nilsson i en workshop med MSB angånde Forskning och Utveckling om metodutveckling för räddningsinsatser.

Den 11 september genomförs Skånsk Brandskyddsdag, där SBB Skåne/Blekinge är medarrangör.
 
Vi planerar även ett möte med MSB om kompetensfrågor för bla brandbefäl. Mötet kommer ske i höst och från SBB deltar Nils Weslien och Andreas Hoff.

Full fart i SBB!