FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
NÄSTA NUMMER AV RÄDDNINGSLEDAREN
Av Ulf Lago  
05.05.2014
 
Idag lämnade vi årets andra nummer av tidningen Räddningsledaren till tryck. I detta nummer sätter vi fokus på Efter insats. Läs om lärande av olyckor, omhändertagande av egen personal, material och drabbade.
-
Även Arbetsmiljöverkets svar på Höga Kusten-Ådalens koncept om rökdykning 1+3 finns som intressant läsning. Förutom våra andra stående sektioner om Studienytt, Friskvård och Taktik/teknik förstås.
 
Tidningen kommer till dig som är medlem den 20 maj.