FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
ÅRSMÖTE I JÄMTLAND
Av Jan Wisén  
12.10.2006
 
Tisdagen den 10 oktober genomfördes årsmöte med Jämtlands läns brandbefälsförening på brandstationen i Åre
-
Årsmötet föregick av en heldagskonferens med länets brandbefäl. På programmet fanns bland annat aktuellt information från SOS Alarm, information/diskussion om gemensam ledningsdoktrin för Räddsam-Z, information om bussolyckan i Arboga samt information om det förestående alpina VM i Åre februari 2007. Under en dryg timme fick jag tillfälle att delge min syn på räddningstjänstens roll i samhället idag och i framtiden. I samband med årsmötet fick jag också tillfälle att informera lite om aktuella SBR-frågor. Dagen avslutades under trivsamma former på den nya konferensanläggningen Holiday Club i Åre.  /Jan W