FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
LYCKAT HÖSTMÖTE I SÖRMLAND
Av Mårten Eskilsson  
10.10.2006
 
Torsdag 28/9 hade Sörmlands Brandbefälsförening höstmöte på brandstationen i Strängnäs. Runt 25 personer deltog och fick en kort genomgång av olika slags högtryckssläckanläggningar samt SALSA-projektet i Stockholms län.
-

Länsföreningens ordförande Mårten Eskilsson inledde med ett bildspel för att visa definitioner samt för- och nackdelar med högtryckssystem för brandsläckning. Dessutom visades bilder på några olika typer av system för högtrycksbrandsläckning (Förhöjt lågtryck, Firexpress, Oertzen, CCS Cobra och IFEX). Efter detta gick deltagarna ut på gården för att titta på tre olika system "i verkligheten". Peter Ryttinger från CCS visade en ny demobil med Cobra skärsläckare driven av dubbla förbränningsmotorer. Fordonet är baserat på en Mercedes Sprinter med "brandbilsskåp" och 3,5 tons totalvikt. Södertörns Brandförsvarsförbund visade med hjälp av dagstyrkan från Södertälje en av sina lätta enheter med Firexpress släckanläggning. Bilen är en Mercedes Sprinter med 4,5 tons totalvikt och mer omfattande släck- och räddningsutrustning. Räddningstjänsten Strängnäs visade en släckbil BAS I med pump för både lågtryck och förhöjt lågtryck. Mötesdeltagarna gavs möjlighet att känna på de olika systemen.

Del två av mötet bestod av att anestesisjuksköterskan Monica Eriksson från Stockholms Brandförsvar höll en mycket uppskattad föredragning om SALSA-projektet i Stockholms län. Det innebär att räddningstjänsterna i länet åker på hjärtstoppslarm parallellt med ambulans och akutbil. Projektet pågår 2005-2007 men har redan visat mycket lyckat resultat och minst 7-8 personer har kunnat skrivas ut från sjukhus efter direkt livräddande insatser av brandpersonal. Monica beskrev syfte, uppbyggnad och utbildning samt gav flera exempel på insatser som gjorts hittills under projekttiden. Mötesdeltagarna var överens om att den här typen av verksamhet borde införas på bred front i Sörmland.

Mårten Eskilsson

Ordförande i länsföreningen