FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
DAGS FÖR BRAND2014
Av Ulf Lago  
02.02.2014
 
Nu är det hög tid att anmäla sig till Brand2014. Konferensen sker i Helsingborg 20-22 maj. Du får 1000 kronor rabatt om du anmäler dig innan 20 mars! Konferensen äger rum på Helsingborg Arena.
-

Vem drabbas av olycka, hur uppfattas och skildras olyckor och vad är det verkliga hjälpbehovet? Det är olyckans ansikte!

Under denna paroll ska BRAND2014 ur flera perspektiv belysa människors, räddningstjänstens och andra aktörers förhållningssätt till olyckor och varierande sätt att hantera dem. Hur skiljer sig sättet att angripa olyckor mellan olika aktörer i samhället, mellan länder och beroende av olyckans karaktär? Hur upplever människor olyckor och hur påverkar det vårt sätt att agera?
  
Läs mer om konferensen på www.brandkonferensen.se