FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
VI TYCKER OM ALARMERINGSTJÄNSTUTREDNINGEN
Av Ulf Lago  
02.09.2013
 
Vi har lämnat synpunkter på Alarmeringstjänstutredningen!
-
Läs synpunkterna här!