FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
TA CHANSEN OCH PÅVERKA FRAMTIDENS ALARMERING
Av Ulf Lago  
13.08.2013
 
Kom på vårt möte den 21/8 mellan 10-16 i Linköping. Anmälan senast 15/8. Läs mer på www.brandbefal.se!
-
Jan Wisén, MSB, startar dagen med att redogöra för utredningens förslag. Sedan tar vi gemensamt fram våra synpunkter från SBB!
 
Anmäl till ulf.lago@brandbefal.se senast 15/8