FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
NU KAN DU ANMÄLA DIG TILL SKADEPLATS 2013!
Av Ulf Lago  
05.05.2013
 
Välkommen till Karlstad den 25-26 september 2013! Konferensen Skadeplats syfte är att stärka diskussionen och debatten kring det skadeavhjälpande arbetet. Ny kunskap och delade erfarenheter gör det möjligt att utveckla nya tekniker och arbetsmetoder!
-
Första dagen är förlagd till Karlstad Congress Culture Centre (CCC)  invid Klarälven. Där genomförs föreläsningar i stora konferenslokalen på förmiddagen och praktiska förevisningar under eftermiddagen. Under tiden finns det möjlighet att diskutera med branschutställare och på kvällen intar vi en gemensam buffé och diskuterar dagens upplevelser.
 
Andra dagen finns det också möjlighet att träffa branschutställarna på räddningstjänsten Karlstadsregionens övningsfält för att där prova på, diskutera och ta del av ny utrustning. Vi planerar ett antal förevisningar utifrån de ämnesområden som framförts och även i år erbjuder vi deltagaren möjlighet att gå på olika workshops på övningsfältet
 
Anmäl dig eller läs mer här