FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
HÖSTMÖTE I SÖRMLAND
Av Mårten Eskilsson  
15.09.2006
 
Sörmlands Brandbefälsförening har sitt höstmöte torsdag 28/9 kl 18.00 på brandstationen i Strängnäs.
-
Programmet består av två delar:
Stockholms Brandförsvar presenterar projektet SALSA (Saving lives in the Stockholm area) som handlar om utryckningar vid hjärtstopp.
Vi får också en presentation av olika slags system för högtrycksbrandsläckning.
Anmälan görs senast 25/9 till Mårten Eskilsson (0152-291 84 / 0708-42 92 62 alt marten.eskilsson@strangnas.se )
VÄLKOMNA!