FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SÖK MEDEL TILL AKTIVITETER TILL ERA LÄNSFÖRENINGAR!
Av Ulf Lago  
23.09.2012
 
Det finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd till aktiviteter för SBBs länsföreningar.
-

Målet är att länsföreningarna med erhållet stöd ska

- genomföra en aktivitet för brandbefälen i länsföreningens geografiska område

 

Ansökningsförfarande

Beslut om tilldelning av medel fattas av en utsedd projektgrupp.

 

Länsföreningar som önskar tilldelning av medel ska ansöka om detta.

Av ansökan ska framgå:

- När aktiviteten ska genomföras.

- Vad den ska innehålla.

- Hur aktiviteten stödjer SBBs mål och vision.

 

Ansökan om medel bör inkomma minst tre veckor innan aktuell aktivitet ska

genomföras. Efter genomförd aktivitet skickar länsföreningen en faktura till riksförening

på den summa som länsföreningen beviljats.

 

Riktlinjer för beslut om tilldelning

Vid beslut om tilldelning av medel gäller följande riktlinjer:

- Aktiviteten ska ha tydlig koppling till SBBs verksamhet enligt stadgar, SBBs vision och mål

- Aktiviteten ska vända sig till både kvinnor och män

- Aktiviteten ska innehålla aktuell föreningsinformation om SBB

- Aktiviteten ska vända sig till såväl medlemmar som icke-medlemmar

 

Välkomna in med era ansökningar!

Märk er ansökan med ”Aktivitetsstöd till vår länsförening”

och skicka till SBBs kansli:

Föreningen Sveriges Brandbefäl, 115 87 Stockholm

eller maila till annette.andersson@kalmar.se