FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SKÅNSK BRANDSKYDDSDAG 13 SEPTEMBER 2012
Av Anders Liljeberg  
17.07.2012
 
Skånsk Brandskyddsdag 13 september 2012, MSB Revinge. Intressanta föredrag, Stor utställning och arrangemanget är gratis.
-

Skånsk Brandskyddsdag 2012

– Varför brinner det i så många bostäder?

Torsdagen den 13 september

Lokal: Motions-/fordonshall

 

Årets tema: Bostadsbränder ur ett nationellt och regionalt perspektiv

Moderator: Anna Andersson Carlin
 

Kaffe serveras från kl 08.00 i anslutning till motions-/fordonshall

 

Årets Brandskyddsdag är kostnadsfri för deltagarna.

För att beräkna lunchen måste ni ändå anmäla er till dagen.

Sista anmälningsdag 30 augusti 2012

 
 

Anmälan kan ske via post, telefon, fax eller mail.

Postadress: Brandskyddsföreningen Skåne, Ringvägen 20, 291 54 Kristianstad

Tfn: 044-101574, Fax: 044-101571, Mail: rosie.alvarsson@kristianstad.se

 

Upplysningar kring utställning kan lämnas av Stefan Svensson, tel. 010-240 35 76

För övriga frågor hänvisas till verksamhetsledare Andreas Bengtsson, tel. 0703-70 15 74