FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
ÅRSMÖTE
Av Ingvar Eriksson  
29.03.2006
 
Örebro läns brandbefälsförening
-
Styrelsen för Örebro läns Brandbefälsförening kallar till årsmöte på Byrsta nya brandstation 2006-04-19 Kl 19,00
 
Chefen för internationella insatser vid Räddningsverket, Kjell Larsson kommer att informera vad svensk räddningstjänst gör i utlandet nu och i framtiden, Även vår egen Mathias Hultin kommer att medverka och berätta om hur det är att arbeta utomlands i Räddningeverkets regi.
 
Anmälan till Gunnar Karlsson på tel 019-208650 senast 2006-04-15
 
Välkomna