FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SBR:S TURNÉ
Av Ulf Lago  
26.03.2009
 
SBR:s turné Var hittar vi räddningstjänsten i framtiden- i slangtornet eller i samhället? nådde sin slutstation den 25 mars i Revinge. Vi inom SBR vill tacka alla 500 deltagre för ett stort engagemang under seminarierna. För oss har det givit mycket värdefulla tankar kring hur såväl räddningstjänsten som SBR kan utvecklas. Vi kommer sammanställa enkäterna och presentera resultatet i vår tidning Räddningsledaren och på hemsidan. Klicka på läs mer för att få ta del av och ladda ner SBR:s och MSB:S presentationsmaterial från turnén.
-
Läs:  PP-presentation SBR
Läs: PP-presentation MSB