Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

SBR ORDINARIE VU-SAMMANTRÄDE

Länsförening: Riksföreningen
Ort: Stockholm, SKTF-huset
Datum: 05.09.2006
 
Närvarande: 
Jan Wisén, ordförande
Sune Hellberg, 2:e vice ordförande
Cecilia Uneram, sekreterare
Arto Koivumaa, ledamot
Elisabeth Öquist, adjungerad ledamot
Ulf Lago, adjungerad ledamot (från punkt 5)
Kerstin Stålbrand, redaktör Räddningsledaren
Göran Schnell, punkt 8 och 9.

1. Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående protokoll godkännes och lägges till handlingarna.

2. Länsföreningarnas verksamhet

Örebro länsförening har inkommit med protokoll. Inga förändringar har skett i styrelsen. Ingvar är kvar som ordförande.

10 oktober är Janne inbjuden till Jämtlands länsförening.

3. Medlems- och ekonomiredovisning

Sune går igenom budget/utfall (bilaga 1) och medlemsredovisning (bilaga 2).

Vi saknar fortfarande pengar från Uppsala, Södermanland, Kronoberg, Västmanland och Jämtland. Det är viktigt att vi får in medlemspengarna för att ekonomin ska gå ihop!

Vi kan tyvärr se att det är många medlemmar som avregistrerats i Skåne-Blekinge. Vi beslutar att vi tar kontakt med föreningen för att se om vi kan hjälpa till på något sätt.

4. Rapporter

· Janne har varit inbjuden som SBR representant och föreläsare på danska brandbefälsföreningens årsmöte, tillika ”brand-konferens”. I samband med middagen passade Janne på att tacka av Henning som har avgått som ordförande i Danmarks brandbefälsförening.

· Vi har fått förfrågan från SRV att delta i den projektgrupp som ska se över Räddningsledare A. Per Pettersson från Stockholmsföreningen (Södra Roslagen) är vår representant i gruppen.

· Onsdag den 20:e klockan 17.00 är det kamratafton på SKYDD’s-mässan. Stockholmsföreningen arrangerar.

· I samband med SKYDD kommer Janne att ha ett lunch-möte med SBF, SRV och SKL angående samarbetet med BRAND.

5. Räddningsledaren

Tidningen är nu på tryck och kommer att komma ut under slutet på veckan. Annonsförsäljningen går bra.

I kommande tidning nr 4 blir det tema brandlarm och sprinkler. Vi kommer också skriva om jubiléet i Lund och brandingenjörsutbildningens utveckling. Brandbefälets nya roller vore även kul att skriva om – Åke blir stadsdirektör, chefer i UD’s stödstyrka osv. Material till tidningen ska vara inne vid nästa månadsskifte.

6. Hemsidan

Vi måste få länsföreningarna att skriva små notiser till hemsidan. Alla protokoll ska också läggas ut. Janne ombeds att skriva påminnelsemail till alla ordföringar.

Medlemsregistreringen strular och vi måste få ordning på detta så att utskick av tidningen fungerar.

Sune får inget meddelande då nya medlemmar registrerats.

Arto får uppdraget att säga till ”datafirman” att de får två veckor på sig att ordna det som strular, annars bryter vi avtalet och kräver pengarna tillbaka.

7. Förbundsstyrelsens möte i höst

Stockholmsföreningens resa startar med lunch den 16:e november. För att hinna med alla punkter på förbundsstyrelsen behöver vi ses den 15:e. Förslagsvis är att vi börjar med lunch på Golden hits, mötet hålls på SKTF och vi förflyttar oss sedan till Sjöfartshotellet för middag och övernattning. Innan vi fattar beslut ska Sune kolla om Viking Line har något bättre alternativ.

8. BRAND (Göran Schnell deltar)

SBR’s representanter i programgruppen för BRAND 2007 blir Elisabeth, Uffe, Monica Svensson från Malmö, och Joel Peclard från Dala-Mitt. I övrigt i gruppen ingår Lars Wendel för den blivande värdkommunen Karlstad samt Cissi och Peter från SBF. Göran fortsätter som projektledare. Hasse Eriksson är Norrköpings representant med inriktning på det praktiska.

Programgruppen utvärderade igår BRAND 2006 och startade också upp med idéer för 2007.

9. FEU (Göran Schnell deltar)

Vi kan konstatera att det ”kostar mer än det smakar”. Göran är med i den grupp, ”wisemen”, som ska titta på framtiden för FEU.

VU beslutar att inte medverka vid FEU 02/06 och vi ger Göran i uppdrag att förmedla vår frustration över att arbetet inte leder till konkreta resultat. Vi föreslår möte en gång per år och att vi kan ta värdskapet våren 2008 (istället för möte nr 2 2007). Vi kan tänka oss att ge Guttorm (norges representant) fullmakt att föra sveriges talan angående ny ordförande och sekreterare.

10. LTH 20 år

Janne, Kerstin och Sune åker ner på torsdagen och svarar för att montern kommer upp. I montern behöver vi kunna visa hemsidan, dela ut tidningar och visa PP’n. Våra profilgrejer ska finnas att beskåda. Vi kommer föreslå Skåne-Bleking att delta för att kunna ”värva” nya medlemmar.

Vi kommer ihop med middagen uppmärksamma våra stipendiater.

Vi beslutar oss för att köra ett VU-möte direkt efter seminariet och fortsätter sedan på tåget hem. Cecilia bokar hemresa med tåg för alla, Janne och Kerstin till Stockholm, Cecilia och Uffe till Norrköping och Sune till Arboga. Uffe svarar för att hotell bokas.

11. Räddningstjänstens ledarskapsutbildning

Förslag på utbildningsprogram är framtaget och målsättningen att starta försökskurser till våren kvarstår. Vi diskuterade rollfördelning i institutet.

12. SBR 50 år

Angående boken så kommer Janne att skicka ut sponsorbrev. Informationsbolaget är kontaktade angående tryck av boken. Skrivarbetet pågår för fullt. Planeringsmässigt ligger boken på ca 100 sidor.

I samband med kongressen i Karlstad vid BRAND 2008 firar vi jubiléet. Bankett föreslås till måndagskvällen och vi releasar boken.

13. Övriga frågor

-

14. Nästa möte

I Lund den 6/10.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Jan Wisén                        Cecilia Uneram
       
Ordförande                       Sekreterare

 
Bilaga:
 
Tillbaka till föregåande sida

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann